Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2020

Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2020 (Tổng cục QLTT) xin thông báo về việc Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2020 như sau:
Mời xem chi tiết TẠI ĐÂY.
Quyên Lưu
Tổng cục QLTT