Vĩnh Phúc: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Ngày 20/02/2020, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-BCĐ389 về đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.

Để triển tiếp tục khai đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2020, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các sở ngành là thành viên Ban chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các lực lượng chức năng, theo dõi, giám sát chặt chẽ các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, tổ chức tốt công tác phối hợp, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ kịp thời, điều tra, xử lý nghiêm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên lục, góp phần thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hoá, ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và người tiêu dùng. Trong đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, địa bàn trong công tác đầu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Tổ chưc các Đoàn công tác học tập kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số tỉnh trong điểm; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, chiến sỹ thuộc các lực lương chức năng; Tăng cường công tác lấy mẫu kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhằm thực hiện công tác kiểm tra và xử lý vi phạm ...
Ban chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Phúc giao Cục Quản lý thị trường (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Ban chỉ đạo 389 tỉnh theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát thi trường, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hoá không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ....
- Theo dõi, đôn đốc các lực lượng chức năng, Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố trong việc triển khai chỉ đạo và thực hiện các chương trình công tác năm của Ban chỉ đạo; Kiểm tra giám sát hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Ban chỉ đạo 389 cấp huyện.
- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, các hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu,hàng giả, gian lận thương mại và đảm bảo an toàn thực phẩm… Thực hiện tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại.
- Rà soát, tổng hợp những bất cập, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
- Chỉ đạo Tổ giúp việc Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 Vĩnh Phúc thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Vĩnh Phúc.
- Thực hiện in tài liệu, tờ rơi phổ biến cách nhận biết hàng thật - hàng giả của một số thương hiệu, mặt hàng tiêu dùng; in tờ gấp pháp luật; các băng rôn, áp phích tuyên truyền về các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, chủ cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn các huyện,thành phố.....

Một số hình ảnh lực lượng Quản lý thị trường Vĩnh Phúc phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý hàng hoá vi phạm


Tuấn Anh
Cục QLTT Vĩnh Phúc