Vĩnh Phúc: Xử phạt hai cơ sở vi phạm quy định Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc, trong các ngày 15/3 và ngày 20/3 Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành kiểm tra 02 cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Phúc Yên và địa bàn huyện Tam Đảo.

Qua kiểm tra thực tế Đoàn kiểm tra phát hiện hai cơ sở có hành vi vi phạm: Không niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi tại vị trí dễ nhìn của cơ sở bán rượu, bia (vi phạm quy định tại Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019). Đoàn kiểm tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính và trình Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nêu trên với tổng số tiền 6 triệu đồng.

Đồng thời, thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. 

Lê Viết Thân - Đội QLTT số 3
Cục QLTT Vĩnh Phúc