Yên Bái: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-CQLTT ngày 01/12/2021 của Q. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị thị thu.
Chi tiết xem tại Thông báo
Cục QLTT Yên Bái