Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc phân cấp Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền thuộc lực lượng Quản lý thị trường

MENU VĂN BẢN