Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) gói thầu "Mua sắm máy tính, máy in theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2023"

MENU VĂN BẢN