Văn bản pháp luật

# Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
47/2023/TT-BCT
29-12-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
2
43/2023/TT-BCT
28-12-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
3
23/2023/TT-BKHCN
30-11-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
4
Tờ trình Dự thảo Thông tư quy định số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp
07-09-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
5
Dự thảo 02 Thông tư quy định số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp
07-09-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
6
09/2023/TT-BGDĐT
08-08-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
7
51/2023/TT-BTC
17-07-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
8
50/2023/TT-BTC
17-07-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
9
48/2023/TT-BTC
12-07-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
10
07/2023/TT-BNV
31-05-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
( Tổng số : 80 văn bản)

MENU VĂN BẢN