Văn bản pháp luật

# Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
10/2022/QH15
01-07-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
2
19/2023/QH15
20-06-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
3
16/2023/QH15
19-06-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
4
14/2022/QH15
01-03-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
5
Luật Sở hữu trí tuệ
13-02-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
6
Hợp nhất Luật phòng chống tham nhũng
01-07-2019
Thông tin nhanh văn bản Tải về
7
11/2016/UBTVQH13
08-03-2016
Thông tin nhanh văn bản Tải về
8
11/2012/QH13
20-06-2012
Thông tin nhanh văn bản Tải về
9
15/2012/QH13
20-06-2012
Thông tin nhanh văn bản Tải về
10
50/2005/QH11
12-12-2005
Thông tin nhanh văn bản Tải về
( Tổng số : 10 văn bản)

MENU VĂN BẢN