Văn bản pháp luật

# Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
937/NQ-UBTVQH15
13-12-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
2
10/2022/QH15
01-07-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
3
19/2023/QH15
20-06-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
4
16/2023/QH15
19-06-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
5
14/2022/QH15
01-03-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
6
Luật Sở hữu trí tuệ
13-02-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
7
11/VBHN-VPQH
08-07-2022
Thông tin nhanh văn bản Tải về
8
01/2021/UBTVQH15
01-09-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
9
Hợp nhất Luật phòng chống tham nhũng
01-07-2019
Thông tin nhanh văn bản Tải về
10
11/2016/UBTVQH13
08-03-2016
Thông tin nhanh văn bản Tải về
( Tổng số : 13 văn bản)

MENU VĂN BẢN