Chính sách

Một số điểm mới về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Ngày 05/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, thay thế Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ.