Hoạt động

Đoàn công tác Tổng cục Quản lý thị trường làm việc với Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 22/7/2021, tại Thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) Đoàn công tác Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) do đồng chí Hoàng Ánh Dương – Phó Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn làm việc với Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa về đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021.