QLTT địa phương

Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Kế hoạch số 56-KH/ĐUK ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023.