QLTT địa phương

Cục QLTT Trà Vinh hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

Ngày 13/6/2021, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Trà Vinh hỗ trợ tiêu thụ 5.000 kg vải thiều Bắc Giang.