QLTT địa phương

Điểm tin số 1 năm 2021 - Cục QLTT Lạng Sơn Kiểm soát toàn diện có trọng tâm trọng điểm

Tham gia kiểm tra, kiểm soát trên mọi lĩnh vực của thị trường trong dịp cao điểm từ nay đến Tết Nguyên đán đảm bảo góp phần bình ổn thị trường là mục tiêu được Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đặt ra từ đầu tháng 1 cho đến nay và sẽ tiếp tục duy trì cho đến hết Tết Nguyên đán và dịp Lễ hội năm 2021.