QLTT địa phương

Hà Giang: Tiêu hủy hàng hóa là thực phẩm nhập lậu

Ngày 24 tháng 9 năm 2021, thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang, phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát việc tiêu hủy 1.171 sản phẩm hàng hóa là thực phẩm nhập lậu.