Thông báo

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh thông báo kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh thông báo kế hoạch, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2023