Thông báo

Lịch tiếp công dân của Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT trong năm 2020

Trong năm 2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh sẽ tiếp tục thực hiện lịch tiếp công dân mỗi tháng 1 lần cố định vào ngày cuối cùng của tháng. Buổi tiếp dân đầu tiên trong năm mới sẽ được thực hiện vào ngày 31/1 tới đây.