Thông báo

Thái Nguyên: Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo số 38/TB-QLTTTNG ngày 19/4/2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên về việc Thông báo đấu giá tài sản.