Thông báo

Cục QLTT Yên Bái thông báo về việc bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá

Bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá