Thông báo

Cảnh báo mạo danh công chức Quản lý thị trường để lừa đảo

Các đối tượng mạo danh là công chức quản lý thị trường để bán sách, tài liệu nhằm thu lợi bất chính