Thư viện video

0105 Loạn thị trường thuốc bảo vệ thực vật
  05/05/2021 4457

Loạn thị trường thuốc bảo vệ thực vật

1704 Đa dạng vi phạm trên TMĐT
  17/04/2021 14560

Đa dạng vi phạm trên TMĐT

1004 Nước giặt giả mạo nhãn hiệu tràn lan thị trường Hà Nội
  10/04/2021 35760

Nước giặt giả mạo nhãn hiệu tràn lan thị trường Hà Nội

0304 Thu giữ lượng lớn hàng lậu đang livestream bán hàng
  03/04/2021 10815

Thu giữ lượng lớn hàng lậu đang livestream bán hàng

2703 Cảnh báo tình trạng bỉm không rõ nguồn gốc tràn lan thị trường
  27/03/2021 5187

Cảnh báo tình trạng bỉm không rõ nguồn gốc tràn lan thị trường