Thư viện video

Hội thảo rà soát và lấy ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của quản lý thị trường
  27/07/2020 43

Hội thảo rà soát và lấy ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của quản lý thị trường

Nhận diện thủ đoạn mới lợi dụng kinh doanh bưu chính vận chuyển và tiêu thụ trên 100.000 sản phẩm hàng lậu, hàng giả, hàng cấm tại cảng ICD Mỹ Đình
  18/07/2020 188

Nhận diện thủ đoạn mới lợi dụng kinh doanh bưu chính vận chuyển và tiêu thụ trên 100.000 sản phẩm hàng lậu, hàng giả, hàng cấm tại cảng ICD Mỹ Đình

Quảng Ninh phát hiện gần 3.700 đơn vị hàng hóa có dấu hiệu giả nhãn, nhập lậu và không rõ nguồn gốc xuất xứ
  17/07/2020 347

Quảng Ninh phát hiện gần 3.700 đơn vị hàng hóa có dấu hiệu giả nhãn, nhập lậu và không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hàng chục vạn mặt hàng lậu, giả tại Lào Cai được bán công khai trên Facebook
  08/07/2020 391

Hàng chục vạn mặt hàng lậu, giả tại Lào Cai được bán công khai trên Facebook

Buôn hàng lậu qua đường hàng không một miếng mồi béo bở đầy tinh vi
  05/06/2020 556

Buôn hàng lậu qua đường hàng không một miếng mồi béo bở đầy tinh vi