Đoàn công tác Tổng cục QLTT làm việc với Cục QLTT tỉnh Tiền Giang

Sáng ngày 15/3/2023, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thành Nam đã đến làm việc tại Cục QLTT tỉnh Tiền Giang về tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chương trình công tác của Tổng cục QLTT.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Tiền Giang báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong những tháng đầu năm và phương hướng trọng tâm những tháng tiếp theo của năm 2023.

Theo đó, Cục đã xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện 13 kế hoạch, 06 văn bản hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ. Tập trung triển khai kịp thời các chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/TG.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Cục đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gần 340 lượt; đăng trên Trang Thông tin điện tử Cục 30 bài, có 19 bài được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục QLTT.

Về kiểm tra, kiểm soát thị trường đã thực hiện gần 260 vụ, phát hiện vi phạm 214 vụ, xử lý gần 190 vụ, thu nộp ngân sách gần 900 triệu đồng. Vi phạm chủ yếu là buôn bán phân bón giả, không đảm bảo chất lượng; vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu; kinh doanh quần áo, giày dép, thực phẩm vi phạm nhãn, không niêm yết giá...

Quyền Cục trưởng Đỗ Văn Phước báo cáo tình hình hoạt động của Cục

Song song đó, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang cũng đã triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc; tiếp tục duy trì, vận hành, áp dụng 06 Quy trình khung và 17 Quy trình chuyên môn nghiệp vụ của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thành Nam đề nghị Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, có giải pháp cụ thể tập trung thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2023 về thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, kiểm soát thị trường, thông tin truyền thông, công tác cán bộ... Chú trọng triển khai, vận hành tốt các Quy trình ISO nhất là Quy trình quản lý địa bàn; kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục QLTT Tiền Giang

Bình luận