Đoàn thanh niên Cục QLTT Đắk Lắk tặng sách giáo khoa cho trẻ em nghèo

Mùa tựu trường của năm học 2021-2022 đã đến trong thời điểm hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Với mục đích tạo mọi điều kiện tốt nhất để các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được đảm bảo an toàn và phát triển toàn diện, không bị bỏ lại phía sau trong sự phát triển chung của xã hội, Chi đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phát động và thực hiện Chương trình “Tặng sách mở cánh cửa tương lai” cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và các em nhỏ Chùa Bửu Thắng I. Quà tặng bao gồm 20 bộ sách giáo khoa theo chương trình học tiêu chuẩn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Chương trình thể hiện tính nhân văn, thiết thực, nâng cao tinh thần hiếu học của người dân Việt Nam và cũng là trách nhiệm xã hội của cán bộ Đoàn thanh niên lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện các chương trình thiện nguyện, chung tay góp sức vì cồng đồng, góp phần định hướng và mang điều tốt đẹp đến cho thế hệ tương lai.

Phúc Nguyễn
Cục QLTT Đắk Lắk