Chi bộ Cục QLTT Lào Cai sinh hoạt chuyên đề “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Thực hiện Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 25/4/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiều ngày 25/8/2023, Chi bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ. Đồng chí Đỗ Du Bắc - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề, cùng tham dự có các đồng chí trong cấp uỷ và toàn thể đảng viên trong Chi bộ. 

Đồng chí Đỗ Du Bắc nêu rõ mục đích của đợt sinh hoạt chuyên đề này cùng với việc triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2023); Kỷ niệm 32 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991-01/10/2023); Kỷ niệm 105 năm Ngày Cách mạng tháng 10 Nga thành công (7/11/1917 - 7/11/2023); Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958-23/9/2023) là nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn cơ quan “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp các mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Đồng chí Đỗ Du Bắc - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng chủ trì, phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Thay mặt Chi uỷ Chi bộ, đồng chí Bùi Hồng Hưng – Uỷ viên BCH Chi bộ, Phó Cục trưởng giới thiệu về quá trình biên tập, những nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Theo đó, cuốn sách được ra mắt vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01/02/2013 – 01/02/2023), do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng tên tác giả.

Cuốn sách được chia thành 3 phần: Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022.

Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; với thông điệp chính là “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

Phần thứ ba có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này.

Qua cuốn sách này, cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận “gốc” tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách khẳng định niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả trong và ngoài nước với những thành tựu đạt được và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng những năm qua và những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Đỗ Du Bắc - Bí thư Chi bộ nêu rõ “Việc học tập, nghiên cứu tác phẩm là việc làm hết sức cần thiết, quan trọng và sẽ được duy trì thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ” đồng thời đề nghị các Tổ đảng và các đồng chí cán bộ, đảng viên tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung: (1). Mỗi  cán bộ, đảng viên tự đọc, tự nghiên cứu kỹ nội dung, giá trị Cuốn sách của Tổng Bí thư; nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước, địa phương, cơ quan, đơn vị mình ngày càng trong sạch, vững mạnh và phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. (2). Phải thực sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. (3). Kịp thời phát hiện, phản ánh đến cấp có thẩm quyền những hành vi tham nhũng, tiêu cực; bao che, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống, làm hại người khác, gây mất đoàn kết nội bộ. (4). Xây dựng lực lượng Quản lý thị trường trong sạch, vững mạnh, không tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng những công chức, người lao động có hành vi vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, gây phiền hà khi thực thi công vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt

 

Phú Cường - Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục QLTT Lào Cai