Cục QLTT Bến Tre tăng cường tuyên truyền pháp luật về sản xuất, kinh doanh thuốc lá cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn

Ngày 10/11/2023 tại Khách Sạn Hàm Luông, địa chỉ: Số 220 Hùng Vương, Phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh bến Tre, Cục quản lý thị trường tỉnh Bến Tre tổ chức Hội Nghị tuyên truyền pháp luật phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh thuốc lá cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre tham dự có hơn 100 Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh và tổ chức buổi Hội Thảo cho hơn 80 đại biểu là thành viên của Ban chỉ đạo 389 tinh, lực lượng công an 09 huyện/thành phố, Bộ đội Biên phòng các Đồn Biên phòng Cửa Đại, Hàm Luông và Cổ Chiên của tỉnh Bến Tre.

Ông Nguyễn Văn Phúc – Phó Cục trưởng Cục  QLTT  tỉnh Bến Tre trình bày một số quy định của  pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu cho Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh nắm tại Hội Nghị

Thực hiện chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; và Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 24/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra,  kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu và Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ.

Ông Hồ Thanh Long – Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ 389 tỉnh Bến Tre, Cục trưởng Cục QLTT- Chủ trì Hội Thảo  (Thứ hai từ phải qua)

Cục QLTT (Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh) đã xây dựng Kế hoạch số 830/KH-QLTTBT ngày 07/11/2023 về việc tổ chức tuyên truyền phổ biến các qui định pháp luật  về kinh doanh thuốc lá cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Kế hoạch số 831/KH-QLTTBT ngày 07/11/2023 về công tác phòng chống thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm một số quy định pháp luật mới liên quan đến mặt hàng thuốc lá giữa các lực lượng chức năng qua đó, nhằm phát huy nhân tố tích cực, đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu đối với mặt hàng thuốc lá trong thời gian qua và đề ra những giải pháp cũng như công tác phối hợp giữ các lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả….   

Hội thảo đã nghe tham luận của các ngành Công an, Bộ đội Biên phòng, Viện Kiểm sát và Mặt tổ quốc tỉnh về công tác phát hiện, điều tra các đường dây, ổ nhóm kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển trái phép thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả. Khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý hình sự đối với các hành vi buôn lậu thuốc lá trong thời gian qua và giải pháp trong thời gian tới; về công tác phối hợp kiểm tra các hành vi kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển trái phép thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả trên khu vực biên giới biển và công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới biển; về công tác phối hợp vận động nhân dân trên địa bàn không kinh doanh và không tiếp tay cho các đối tượng kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển trái phép thuốc lá điếu nhập lậu… qua đó, nhằm phát huy nhân tố tích cực, đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu đối với mặt hàng thuốc lá trong thời gian qua và đề ra những giải pháp cũng như công tác phối hợp giữ các lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả….   

Trong 10 tháng đầu năm 2023 các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra tổng số vụ là 1.287 vụ, lập biên bản 1.287 vụ và tiến hành xử lý vi phạm hành chính 1.180 vụ với số tiền phạt 24.289.021.914 đồng. thu nộp ngân sách Nhà nước 23.989.245.164 đồng. Trong đó riêng mặt hàng thuốc lá là 121 vụ,  tạm giữ số thuốc lá là: 43.022 bao thuốc lá; Đã xử lý 112 vụ, phạt tiền: 735.000.000 đồng, số thuốc lá tịch thu và buộc tiêu hủy là 9.422 bao thuốc lá ngoại các loại; Đã khởi tố 06 vụ với số lượng thuốc lá là 33.600 bao.

Các Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh đang chú ý lắng nghe báo cáo viên triển khai những quy định của pháp luật

Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh đang tham luận chia sẻ những kinh nghiệm phối hợp kiểm tra các hành vi kinh doanh,tàng trữ, vận chuyển trái phép thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả trên khu vực biên giới biển.

Công tác đấu tranh chống buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Nhằm phổ biến kịp thời những qui định của pháp luật đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu để người dân, Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh biết chấp hành và bên cạnh đó để công tác chống buôn lậu thuốc lá đạt được hiệu quả thì cần phải có sự phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa nhân dân và các lực lượng chức năng thì hiệu quả công tác mới được kết quả như mong muốn./.

Nguyễn Văn Duy
Cục QLTT Bến Tre

Bình luận