Cục QLTT tỉnh Sơn La làm việc với Ban Nội chính Tỉnh uỷ về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 01/12/2023, Đoàn công tác Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã có buổi làm việc, nắm tình hình công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Cục Quản lý trường tỉnh Sơn La.

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 01/12/2023, Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Quản Thị Dung - Phó trưởng Ban thường trực, Thành viên BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, nắm tình hình về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Cục Quản lý trường tỉnh Sơn La.

Đồng chí Quản Thị Dung Phó trưởng Ban thường trực, Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu

Tại buổi làm việc, thay mặt Cục Quản lý thị trường, đồng chí Cục trưởng Lường Văn Thịnh báo cáo với Đoàn công tác Ban Nội chính tỉnh uỷ về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đơn vị từ ngày 01/01/2023 - 15/11/2023.

Đ/c Lường Văn Thịnh - Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng báo cáo kết quả thực hiện

 

Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã ghi nhận những kết quả đơn vị đã đạt được và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó đại diện Đoàn cũng đề nghị Cục QLTT tỉnh Sơn La tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đơn vị trong thời gian tới.

Thay mặt Cục QLTT tỉnh, đồng chí Cục trưởng Lường Văn Thịnh cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính tỉnh uỷ đối với Cục QLTT tỉnh Sơn La trong thời gian qua và xin tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác; trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng cục QLTT về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của công chức trong thực thi công vụ.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục QLTT Sơn La