Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức

Hội nghị tập huấn diễn ra trong ngày 17/11/2023 với sự tham dự của tất cả công chức Cục QLTT tỉnh Tiền Giang. Cục trưởng Huỳnh Văn Nguyện chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo của các Phòng đã triển khai, tập huấn cho công chức một số nội dung về thực hiện các quy định pháp luật trong công tác cán bộ, đánh giá công chức, kê khai tài sản, hồ sơ công chức; về kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; lưu ý một số vấn đề liên quan đến hoạt động công vụ qua công tác kiểm tra nội bộ.

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính nhấn mạnh thực hiện các quy định về công tác cán bộ

Đồng thời, triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ về quy trình kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ của QLTT; hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định trong kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính; lưu ý một số vấn đề qua công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trưởng Phòng Thanh tra – Pháp chế hướng dẫn một số quy định về kinh doanh xăng dầu

Trong phần thảo thuận, các công chức đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai, thực thi nhiệm vụ tại đơn vị, đặc biệt là trong công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính. Tất cả các nội dung liên quan đều được Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng giải đáp, hướng dẫn cụ thể, thống nhất áp dụng trong toàn Cục.

Công chức tham gia thảo luận tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Huỳnh Văn Nguyện yêu cầu toàn thể công chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện đúng, đủ các quy định pháp luật trong hoạt động công vụ, công tác tổ chức, xây dựng lực lượng; kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị để Cục có biện pháp xử lý, hướng dẫn áp dụng thống nhất trong toàn  cơ quan.

Cục trưởng Huỳnh văn Nguyện phát biểu kết luận tại Hội nghị

Cục trưởng cũng nhấn mạnh việc tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác cho công chức, hướng tới xây dựng lực lượng ngày càng “chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại”.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục QLTT Tiền Giang

Bình luận