Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Cao Bằng đối thoại với đoàn viên, thanh niên Chi đoàn

Chiều ngày 13/11/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Cục trưởng với đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Cục Quản lý thị trường năm 2023

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng các Phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường trực thuộc và toàn thể đoàn viên thanh niên Chi đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng.

Quang cảnh Hội nghị

Tại buổi đối thoại, đoàn viên thanh niên đã thẳng thắn trao đổi, đặt ra 13 câu hỏi thuộc 04 lĩnh vực, trong đó: 08 câu hỏi liên quan đến giải pháp công tác, 01 câu hỏi liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, 02 câu hỏi liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, 02 câu hỏi liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, thanh niên.

Thay mặt Lãnh đạo Cục, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đã ghi nhận, giải đáp những thắc mắc của đoàn viên Chi đoàn, gợi ý các mô hình thiết thực, có ý nghĩa trong công tác đoàn đồng thời nêu ra những giải pháp để đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ phát triển, làm tốt hơn nữa công tác đoàn nói riêng cũng như nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nói chung trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng phát biểu đối thoại với đoàn viên, thanh niên.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Hùng biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể Chi đoàn trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh thanh niên luôn là lực lượng to lớn, là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển xã hội. Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta và Bác Hồ luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò hết sức quan trọng của thanh niên, công tác thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, cũng như đặt rất nhiều kỳ vọng vào lực lượng thanh niên. Đối với Cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục luôn dành sự quan tâm sâu sắc, đặc biệt đối với tổ chức Đoàn và thanh niên. Hằng năm, Đảng ủy ban hành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển thanh niên. Rất nhiều chủ trương, chính sách đã được Đảng ủy, thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai thực hiện với thanh niên. Lực lượng đoàn viên thanh niên trong Cục cũng không phụ lại sự kỳ vọng của Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, đã có nhiều đóng góp rất quan trọng vào thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Để tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho đoàn viên, thanh niên và công tác thanh niên phát triển; kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị của tổ chức Đoàn và thanh niên, trong thời gian tới Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ, chính quyền quan tâm, tập trung thực hiện tốt một số nội dung: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ đối với tổ chức Đoàn, chính quyền các cấp thường xuyên phối hợp với tổ chức Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ trong Cục với nhiều cách làm thiết thực, phong phú, phù hợp, để đoàn viên thanh niên hiểu đầy đủ, sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Từ đó, củng cố niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng; thanh niên tích cực, xung kích đi đầu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. (2) Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ đối với đoàn viên, thanh niên. (3) Cấp ủy các chi bộ, chính quyền bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, Đảng ủy Cục về công tác thanh niên để cụ thể hóa chủ trương bằng kế hoạch hoạt động, chương trình cụ thể dành cho thanh niên gắn với từng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Quan tâm, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để huy động, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức. (4) Đảng ủy, thủ trưởng đơn vị thường xuyên tiếp thu, giải quyết những ý kiến, kiến nghị hợp lý, chính đáng của tổ chức Đoàn, Hội, cán bộ, đoàn viên thanh niên, để có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đề nghị Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động theo hướng thiết thực, gắn bó với thanh niên, mở rộng công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng phát triển cho thanh niên, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, hoạt động, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức; đồng thời, giáo dục cho đoàn viên thanh niên truyền thống cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ như: Có tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí, khát vọng vươn lên, ham học hỏi, cầu tiến bộ, có tri thức, tự tin, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhân ái, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao cống hiến; Xung kích, đi đầu trong việc Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) vào hoạt động chuyên môn…Hằng năm lựa chọn các chủ để để thanh niên triển khai thực hiện và đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền vào tháng thanh niên.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng mong muốn để thanh niên phát triển toàn diện, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, mỗi đoàn viên thanh niên cần phải không ngừng trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng; tích cực học tập và tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ để tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Thay đổi về tư duy làm việc, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn thử thách; không trông chờ, ỷ lại; linh hoạt trong hoạt động công vụ và các phong trào do tổ chức đoàn khởi sướng và phát động….

Tại hội nghị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng tiếp thu các kiến nghị, đề xuất cụ thể của Chi đoàn và đoàn viên, thanh niên để bàn bạc trong tập thể Đảng ủy, đơn vị triển khai thực hiện.

Phòng TC-HC
Cục QLTT Cao Bằng