Giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ Cục QLTT Thái Nguyên

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Thái Nguyên có Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, 06 chi bộ trực thuộc, với tổng số đảng viên hiện có là 93 đồng chí (chiếm 86,9% trên tổng số công chức, người lao động). Kể từ khi thành lập Đảng bộ đến nay, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Cục QLTT đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác đảng, chính quyền, đoàn thể thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền cơ quan thực hiện tốt chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật; tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thái Nguyên, thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh Thái Nguyên, Đảng ủy cấp trên giao.

Để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ngay từ những tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Cục QLTT đã quan tâm chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ; đề cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện các Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; yêu cầu từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải tự giác, gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Bộ Luật Lao động; Luật Cán bộ, công chức; Pháp lệnh QLTT và các Thông tư của Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng QLTT. Đồng thời, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ cùng chính quyền cơ quan, các tổ chức đoàn thể phối hợp tổ chức, triển khai các mặt công tác của đơn vị, song song đó là việc quán triệt chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ, triển khai việc ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu đối với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các đơn vị trực thuộc ký cam kết gắn trách nhiệm đến từng cá nhân, công chức, người lao động trong đơn vị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại điểm cầu Cục QLTT Thái Nguyên

Năm 2022, trước diễn biến tình hình dịch Covid-19 phức tạp gây tác động lớn đến phát triển kinh tế, xã hội và mọi mặt đời sống của nhân dân; cùng với đó, cuộc chiến Nga - Ukraine cũng làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng đầu vào khiến cho giá nhiều loại nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo đó cũng có xu hướng gia tăng, đa dạng, phức tạp với tính chất và quy mô lớn, tinh vi hơn. Bằng sự quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cục đã lãnh đạo chính quyền cơ quan tăng cường công tác quản lý địa bàn, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả xuất hiện trên thị trường, đặc biệt là các vi phạm liên quan đến với các mặt hàng như: Trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19, mặt hàng xăng dầu, lương thực, thực phẩm,... Qua đó góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, tạo đà cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đảng bộ Cục QLTT đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền cơ quan xây dựng và chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2022, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, ký quy chế phối hợp; công bố công khai rộng rãi đường dây nóng; tăng cường chia sẻ thông tin; tổ chức các hội nghị tuyên truyền; ký cam kết đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý; xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp và tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng tại địa phương trong đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả xảy ra trên địa bàn tỉnh; trong đó nhiều vụ việc lớn, phức tạp đã được lực lượng QLTT Thái Nguyên phối hợp với lực lượng công an phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm.

Lực lượng QLTT Thái Nguyên phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường

Để có được kết quả đó, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, thực hiện đúng các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, của Tổng cục QLTT; chỉ đạo, ban hành các nghị quyết, văn bản kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ và các đơn vị trực thuộc; trọng tâm là công tác ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu đối với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Với phương châm Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện mọi mặt công tác của đơn vị, mọi nhiệm vụ đều được đưa ra bàn bạc thống nhất trong tập thể cấp ủy, bàn lấy ý kiến rộng rãi đến cán bộ chủ chốt, Bí thư các chi bộ trực thuộc tạo sự thống nhất cao trước khi triển khai thực hiện. Do đó, các nhiệm vụ chính trị của đơn vị đều hoàn thành xuất sắc được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy cấp trên, tập thể Ban Lãnh đạo Tổng cục QLTT ghi nhận và đánh giá cao.

Năm 2022, với các kết quả đạt được trên các mặt công tác Đảng, chính quyền và đoàn thể đều được đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các danh hiệu, hình thức đã được khen thưởng như: Cục QLTT đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2022; Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc năm 2020-2021; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vì đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2022; Giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tặng cho Công đoàn cơ sở Cục QLTT; các tổ chức Hội cựu chiến binh, chi đoàn Thanh niên Cục QLTT cũng vinh dự nhận Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Đ/c Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho Cục QLTT Thái Nguyên vì đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2022

Một số giải pháp và kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành mà Đảng ủy Cục đã lãnh đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị như sau:

- Một là, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, người lao động; nêu cao vai trò nêu gương trong việc thực hiện quy định của Đảng, của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và những việc công chức không được làm; thực hiện Quy tắc ứng xử của Tổng cục Quản lý thị trường; quyết liệt thực hiện và triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của đơn vị theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Công Thương và Tổng cục QLTT.

- Hai là, Chú trọng, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ công chức; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, đánh giá cán bộ, thi đua khen thưởng và các hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ công chức, người lao động trong toàn đơn vị.

- Ba là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các hoạt động công vụ của đơn vị; kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm khắc những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Quản lý thị trường hoặc vi phạm pháp luật.

- Bốn là, Duy trì tính kỷ luật kỷ cương trong toàn đơn vị; kiên quyết không để xảy ra trường hợp công chức tại cơ quan, đơn vị vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ; vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Năm là, Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị được giao quản lý, điều hành hoạt động đơn vị; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề ra các giải pháp kịp thời nhằm lãnh đạo, điều hành hoạt động của đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tại địa phương trong triển khai hiệu quả các biện pháp về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

- Sáu là, Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực thi công vụ của đội ngũ công chức trong toàn đơn vị; lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc liên đới đối với vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ của công chức được giao quản lý theo quy định của pháp luật về trách nhiệm đối với người đứng đầu trong thi hành công vụ. Tăng cường xử lý, quyết tâm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân doanh nghiệp trong thực thi công vụ.

Đ/c Trần Khánh Phương, Đội trưởng Đội QLTT Số 2 (ngoài cùng bên phải) vinh dự nhận giải thưởng “Ấn chỉ vàng” tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2022 do Tổng cục QLTT tổ chức

Với những nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cục cùng toàn thể đảng viên, công chức, người lao động Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên đã tạo nên những dấu ấn, bước đột phá trong thực thi công vụ. Năm 2022, Cục QLTT Thái Nguyên được Tổng cục QLTT vinh danh đứng vị trí xếp hạng thứ Hai trong cả nước về thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các mặt công tác của đơn vị; 01 đơn vị cấp Đội được nhận Giải thưởng “Ấn chỉ Vàng” năm 2022 đối với vụ việc xử lý vi phạm lớn, được dư luận quan tâm. Đó là những phần thưởng vô cùng cao quý, thể hiện niềm tin, lòng tự hào, là nguồn động viên to lớn, là động lực để lực lượng QLTT cả nước nói chung, cũng như lực lượng QLTT tỉnh Thái Nguyên nói riêng tiếp tục ra sức thi đua xây dựng lực lượng QLTT chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp lại sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân đối với lực lượng QLTT.

Lương Ngọc Khiêm - Ủy viên BCH Đảng bộ Cục Quản lý thị trường
Cục QLTT Thái Nguyên