Hướng dẫn Phúc khảo vòng 1 đợt 2,3 Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục QLTT

Tổng cục Quản lý thị trường xin thông báo về việc nhận đơn phúc khảo Vòng 1 Đợt 2, 3 Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2019 cụ thể như sau:


1. Thời gian nhận đơn phúc khảo: 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo kết quả thi Vòng 1 đợt 2, 3 (tính theo dấu bưu điện trên phong bì đơn).

2. Không phúc khảo đối với Đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo đường bưu điện); không phúc khảo đối với các Đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng Thư điện tử, Fax, Telex.

3. Lệ phí phúc khảo: 150.000 VNĐ/bài thi (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

4. Mẫu đơn phúc khảo tải TẠI ĐÂY.

5. Đơn đề nghị phúc khảo và lệ phí phúc khảo xin gửi qua đường bưu điện về Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Quản lý thị trường, 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại liên hệ 0983.190.157.

Quyên Lưu
Tổng cục Quản lý thị trường