Lạng Sơn: 8 tháng đầu năm thu nộp ngân sách đạt 333,2% so với lũy kế cùng kỳ năm 2022

Ngày 21/8/2023, đồng chí Đặng Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 8/2023, triển khai các nhiệm vụ công tác tháng 9 và những tháng cuối năm 2023.