Xin ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Thông tư quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện

Tổng cục Quản lý thị trường vừa đăng tải 02 Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Thông tư quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện nhằm xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai việc soạn thảo Thông tư quy định về hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội QLTT cấp huyện. 

Ngoài việc đăng tải trên website www.legal.moit.gov.vn của Bộ Công Thương, 02 Dự thảo trên cũng đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Quản lý thị trường tại địa chỉ: www.dms.gov.vn  để lấy ý kiến công khai và rộng rãi.

Mời Quý vị xem Dự thảo Tờ trình Về việc ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện tại đây.

Mời Quý vị xem Dự thảo Thông tư Quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện tại đây.

Công văn gửi các đơn vị xin góp ý, mời quý vị theo dõi tại đây.

Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị về 02 Dự thảo trên xin gửi về Tổng cục Quản lý thị trường, địa chỉ: số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội và qua địa chỉ email:thuyvtt@moit.gov.vn trước ngày 30 tháng 9 năm 2019.
 

Tổng Cục Quản lý thị trường