Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức Quản lý thị trường

Để phục vụ công tác xây dựng chế độ chính sách cho lực lượng Quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Cục Quản lý thị trường đề nghị Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức Quản lý thị trường từ năm 2013 đến nay theo 03 phụ lục gửi kèm theo.

Download phụ lục thống kê số lượng, chất lượng công chức TẠI ĐÂY