Cục QLTT Phú Thọ tiếp tục kết nối đưa vải thiều vào tiêu thụ tại chuỗi siêu thị Aloha mall

Sáng 05/6/2021, trên 2 tấn vải thiều được các đoàn viên Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên của Cục Quản lý thị trường Phú Thọ hỗ trợ đưa đến chuỗi các siêu thị Aloha mall Phú Thọ, Đoan Hùng, Nông Trang, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Sơn đã được kết nối trước đó.

Trong thời gian qua Lãnh đạo Cục QLTT Phú Phú Thọ đã triển khai thực hiện kết nối doanh nghiệp, siêu thị, vận động thương nhân trong chợ trên địa bàn tỉnh tăng số lượng thu mua. 

Sáng 05/6/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận trên 2.000 kg vải thiều từ các nhà vườn ở Bắc Giang chuyển về và được đưa đến chuỗi các siêu thị Aloha mall do Cục QLTT tỉnh Phú Thọ liên hệ, kết nối từ trước đó để phân phối.

Hình ảnh tại chuỗi siêu thị Aloha mall:

Phòng NV - TH
Cục QLTT Phú Thọ